Det med småt. Spørgsmål og svar

Handelsbetingelser

 

Salgs- og leveringsbetingelser:

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Liv og brand service.

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Liv og brand service.

 

Priser:
Alle vores priser er i DKK og med og uden moms

 

Betaling:

Bestilling

Pr. faktura 8 dage netto - eller efter aftale

Det offentlige faktureres elektronisk efter oplyst EAN-nr.

Vi anvender ikke fakturagebyr eller ekspeditionsgebyr

Vi tillader os dog at viderefakturere eventuelle leverandørgebyrer ved hjemtagelse af specialvarer. Dette vil dog blive oplyst

Leverede varer tilhører Liv og brand service indtil de er betalt

 

 

Ved manglende betaling:

Ved for sen betaling fremsendes rykkerskrivelse pålagt kr. 100,00 uanset fakturaens beløb.

Herudover tillægges kompensationsgebyr, iht. gældende lovgivning på kr. 310,00

Fordringen overdrages herefter til inddrivelse hos advokat- og inkassobehandling, med deraf følgende yderligere omkostninger for købers regning. Der vil blive opkrævet morarente på 2% pr mdr. efter forfaldsdag

Endvidere forbeholder vi os ret til at annullere eventuelle opnåede specialrabatter.

 

Levering:
Levering efter aftale.

Vær opmærksom på, at service og levering til Jylland samt øerne, kan blive pålagt en ekstra omkostning på 3,5 kr pr. kørt kilometer fra København. Desuden vil levering/service ikke kunne ske fra dag til dag.

 

Returnering:
Kun kurante varer i originalemballage tages retur og kun efter forudgående aftale inden for max 1 uge fra leveringsdagen. Omkostninger i forbindelse med returnering afholdes af køber. Specielt hjemtagne varer kan ikke returneres. For varer der returneres, forbeholder vi os ret til at fratrække returgebyr.


Ved køb som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

 

Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Du skal reklamere inden rimelig tid efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

 

Tvist:

Tvist mellem partnerne forgår efter Dansk lov og retsinstans

 

Forbehold:  

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.


Elementær brandbekæmpelse

Formål:

At give deltageren basal viden om brand, og et bredt kendskab til slukningsmidler, med vægten lagt på praktiske færdigheder der sætter den enkelte i stand til at slukke en brand. Ydermere vil deltageren kunne yde førstehjælp til en person med forbrændinger.


Målgruppe:

Alle medarbejdere der har deres daglige gang i virksomheden, vil med dette kursus have tilegnet sig viden om brand samt praktiske færdigheder, der sætter dem i stand til at foretage den indledende indsats, hvorved de kan bekæmpe en mindre brand eller begrænse brandens omfang.


Indhold:

Hvad er en brand, og hvordan slukker vi den

Hvilke typer brandslukkere findes der og hvordan anvendes de

Praktisk brandslukning med udgangspunkt i hvilke slukkere jeres virksomhed benytter

Praktiske demonstrationer der understøtter øvelserne i brandslukning

Førstehjælp til personer med forbrændinger


Hvorfor:

Alle brande starter i det små og kan håndteres hvis der gribes ind i tide

Medarbejdere med kendskab til håndslukningsmidler, kan håndtere en mindre brand

Medarbejdere der griber hurtigt ind, vil sikre at en eventuel brand slukkes eller begrænses

Brande der slukkes eller begrænses sikre virksomhedens fortsatte drift

Forbrændinger er yderst smertefulde og kan være livstruende


Praktisk afvikling:

Vi aftaler tid og sted samt hvilket areal der kan benyttes

Kurset afvikles i jeres virksomhed

Deltagerne skal medbringe praktisk tøj, da en stor del af kurset foregår udendørs


Varighed: 3 timer

Antal deltagere:16

Deltagerforudsætninger:Ingen

Pris:6.200,00 kr.Beredskabsøvelse og evakuering

Formål:

At afprøve den gældende beredskabsplan for virksomheden, med henblik på at få afdækket

eventuelle uhensigtsmæssig forhold, med det formål at forbedre og justere planen


Målgruppe:

Virksomheder der ønsker at afprøve deres nuværende beredskabsplan, for at sikre at planen er praktisk anvendelig


Indhold:

Øvelsens omfang og scenarie aftales

Møde på stedet før øvelsen med driftschef / sikkerhedschef

Selve øvelsen, hvor den gældende beredskabsplan afprøves

Evaluering af øvelsen med medarbejderne og efterfølgende med driftschef / sikkerhedschef

Skriftlig rapport


​Hvorfor:

Beredskabsplaner bør jævnligt afprøves i praksis for alle medarbejdere

Uhensigtsmæssig procedurer og adfærd afdækkes

Medarbejderens fokus på evakuering og instrukser øges

Medarbejdere med opgaver i forbindelse med en hændelse herunder evakuering trænes

Beredskabsplanerne rettes til ud fra den læring øvelsen har givet


Praktisk afvikling:

Vi aftaler dato og tid samt scenarie og præmisser

Vi mødes inden øvelsen og aftaler de nærmere detaljer

Jeg iværksætter øvelsen som aftalt

Øvelsen afsluttes når alle er evakueret og hændelsen er håndteret som aftalt

Evaluering med medarbejderne og efterfølgende internt


Varighed:1 til 3 timer

Deltagere:?

Pris:fra 4.500,00 kr.
Prisen afhænger af antallet af personer, bygningens størrelse og kompleksitet som har indflydelse på øvelsens omfang.