Førstehjælps kursus

Førstehjælps kurser

Vores førstehjælper tilbyder kvalificeret undervisning til lige netop jeres behov, da det nytter ikke at have en hjertestarter,

som man ikke er tryg ved.


Derudover tilbydes også standard kompetencegivende undervisningsforløb til både det private og erhverv.


Kontakt os og vi skræddersyr lige præcis det kursus, I har brug for, da en standardløsning ikke er det bedste valg hver gang. 

Førstehjælp ved Hjertestop

4 timer basisuddannelse

Tilvalgsuddannelser

2 til 4 timer

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. overlevelseskæden, hjerte-lunge-redning, brug af AED/hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, lejring af bevidstløse og alarmering.


Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Førstehjælp ved Blødninger 1½ time

Førstehjælp og forebyggelse til børn 2½ time

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger ½ time

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader 1½ time

Førstehjælp ved Småskader 1½ time

Førstehjælp ved Sygdomme 1½ time

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger 1 time

Pris: 6.200 kroner for et hold. 
Ekskl. moms 4.900 kroner

Pris: 1.000 til 1.500 kroner for et hold. 
Ekskl moms.

Pris: 450 kroner pr. person.

Ekskl. moms 360 kroner

Pris: 125 til 150 kroner pr. person. Ekskl. moms.

Færdselsrelateret førstehjælp

8 timer funktionsuddannelsen

Førstehjælpere med særligt ansvar

12 timer funktionsuddannelsen

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen

Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Pris: 8.000 kroner for et hold.

Ekskl. moms 6.400 kroner

Pris: 18.000 kroner for et hold.

Ekskl. moms 14.400 kroner

Pris: 550 kroner pr. person.

Ekskl. moms 440 kroner

Pris: 1.200 kroner pr. person.

Ekskl. moms 960 kroner