Brand

   Ild er vores bedste ven, men også vores værste fjende
       Menneskelig brug af ild kan påvises allerede for 790.000 år siden. Det var ét af menneskehedens store fremskridt,

       da man opdagede, hvordan man kunne kontrollere ilden. Hvordan kontrollerer vi så den gode ild i hverdagen.


Vi har salg af brandslukningsmateriel. 


Vi servicerer alt brandslukningsmateriel.


Vi rådgiver med forebyggende brandsikkerhed i jeres virksomhed


Vi udbyder kurser i brandbekæmpelse


Vi stiller med brandvagt, når det er påkrævet.

Rådgivning 


Vi rådgivninger om brandsikkerhed og om brandsyn. 

Vi er eksperter i at synliggøre og vurdere risici i mange forskellige typer virksomheder. 

Liv og brand service giver altid en klar anbefaling til en forbyggelse, så I/du har præcis hvad der skal gøres, der svarer til virksomhedens behov og jeres ønsker.


Forebyggelse er altid bedre end udbedring. Det gælder især ved brand.

Hvordan I / du kan minimere risikoen eller måske helt undgå skader.


Beredskabsplan


Der er også mulighed for at få brandteknisk risikoanalyse, der er en meget mere dybdegående analyse. 

Den udformer sig i form af en skriftlig rapport med billeddokumentation.

Den form for risikoanalyse er ikke omkostningsfri, og prisen afhænger selvfølgelig af omfanget. 


Vi er udannet indenfor brand og redning. Så vi kan finde frem til hvad jeres behov er. Vi har også samarbejdspartnere, som er udannet Katastrofe- og risikomanager. 


Brandvagt


Liv og brand service kan stille med en brandvagt, når det er påkrævet.


Ved udførelse af visse typer arbejde kræves det, at man har en brandvagt tilgængelig. Brandvagten skal bidrage til at de nødvendige sikkerhedsbarrierer etableres og opretholdes, og at man har et “lokalt” beredskab hvis noget uforudset skulle ske.​

Vi tilbyder professionelle brandvagter ved særlige arrangementer, f.eks. ved udstillinger, festivaler, arrangementer i forsamlingslokaler, teaterforestillinger, arrangementer i det fri og lignende. 


Det kan være lige fra en mand til et helt hold med en autosprøjte. 


Så jo vi ved, hvad vi snakker om.

Kontakt os enten på 40 490 112 eller kontakt@lobs.dk og få et godt tilbud.